Villkor

Betalningsvillkor

Betalning av fotograferingen sker antingen i förskott via bankgiro eller kontant/betalkort vid fotograferingen.
Betalning av bildpaket och förstoringar sker vid leverans av bilderna.

Reseersättning

Reseersättning kan tillkomma om fotograferingen sker i annan kommun än Kävlinge och Landskrona med omnejd (ca 40 km). Milersättning utgår då med 35 kr/mil.

Hantering och användning av bilderna

I fotograferingspriset ingår att kunden får lov att använda bilderna för privat bruk, samt publicera dem på Internet med fotografens namn under bilden och med hänvisning till fotografens hemsida. Bilderna får inte kopieras eller ändras utan fotografens tillstånd. Fotografen äger upphovsrätten till både originalbilderna och de bildbehandlade bilderna.

Har kunden köpt högupplösta bilder, får bilderna kopieras utan fotografens tillstånd. Det innebär att kunden har rättigheten att fritt framkalla och förstora bilderna. Bilderna får dock inte ändras utan fotografens tillstånd.