Kursbeskrivningar

Nybörjarkurs fotografering (4 ggr):
Vi går igenom grundläggande kamerateknik för att lära oss hur kameran/mobilen fungerar, går igenom alla inställningar, funktioner och skötsel.
Grunderna i fotografering; vad man skall tänka på när man fotograferar. Brännvidd och skärpedjup. Inställningar och tips vid fotografering av olika motiv, blixten, ljusförhållanden, porträtt, tid, autofokus mm. Vi tittar också lite på bildkomposition för att lära oss se hur man kan ta bättre bilder.
Från kamera till dator då vi pratar om överföring av bilder, backup, hur man sparar sina bilder, hur man organiserar bilderna samt lite om bildredigering och olika redigeringsprogram.
Vid sista träffen arbetar vi praktiskt med övningsuppgifter för att träna på alla inställningar och tips vi fått under kursen. Individuell hjälp med egna kamerans inställningar.

Digital nybörjarkurs (4ggr):
Se ovan kurs men med följande ändringar:
Hemuppgifter mellan lektionerna. Under lektion två och tre börjar vi med att gå igenom veckans hemuppgift, innan vi fortsätter med dagens tema. Vid sista träffen lektion fyra, har vi bildvisning på lite fler bilder som lämnas in i förväg. Vi pratar om teknik, bildkomposition, tips och råd mm. Lektionen avslutas med introduktion till naturfotografering.
Kursen genomförs via Zoom, dit man får inloggningsuppgifter och som är gratis för kursdeltagaren. Vi ser varandra under hela lektionerna och kan diskutera precis som vanligt via våra inbyggda mikrofoner.

Fortsättningskurs i fotografering (5 ggr):
Vi börjar kursen med att gå igenom kamerateknik. Vi repeterar kamerans inställningar och funktioner. Efteråt blir det workshop med övningsuppgifter för att träna på den egna kameran. Vid andra lektionen går vi igenom tips och råd för bättre bilder. Vi ställer oss frågan hur man blir en bättre fotograf. Under lektionen tar vi sedan fasta på rörelse, väder, naturen, staden, bildkomposition mm. Tredje gången pratar vi om ljus och mörker och efteråt blir det workshop med fotografering i dåligt ljus. Fjärde lektionen träffas vi en helgdag för en gemensam utflykt till ett naturområde. Övningsuppgifter ingår. Avslutningsvis kommer vi att ha en bilddiskussion där vi tittar på våra bilder från ett givet tema, som ni arbetat med under kursens gång. Vi pratar teknik, komposition, tips mm.

Naturfotografering (5 ggr):
Vi börjar kursen med att fördjupa oss i naturfotografering och pratar om hur man tar bra bilder utomhus på både djur och natur. Vi går bland annat igenom ljusförhållanden, dåligt väder, rörelse mm. Andra lektionen pratar vi om komposition , motivets betydelse och inspiration av andra fotografer samt tips på naturområden att besöka. Tredje lektionen går vi igenom makro- och närbildsfotografering och efteråt blir det workshop.
Avslutningsvis blir det bilddiskussion utifrån de bilder ni tagit under utflykten. Vi lär oss av varandra och pratar både komposition och tekniker.
Under kursen ger vi oss också ut på fotoutflykt för att med hjälp av uppgifter fotografera i naturen.

Naturfotografering – där vi tar fasta på utomhusfotograferingen med temaworkshops (5 ggr):
Kursen innebär att vi under fyra gånger träffas utomhus på olika ställen för att fotografera. Lektionerna börjar med en teoretisk genomgång av dagens tema samt utdelning av övningsuppgifter. Därefter fri fotografering med möjlighet till att ställa frågor, få individuell hjälp med inställningar mm under tiden. Kursledaren tipsar om bra vinklar, motiv, tankar om temat mm. Sista gången vi träffas blir det bilddiskussion utifrån de bilder ni tagit under kursen. Vi lär oss av varandra och pratar både komposition och tekniker.

Hösten 2021:
9/9 – Torsdag – Gäddängen – tema djurlivet
2/10 – Lördag– Måryd– tema bildkomposition
16/10 – Lördag– Rövarekulan – tema hösten
6/11 – Lördag – Sjöbobadet – tema strand och hav
25/11 – Torsdag Kävlinge – Bilddiskussion om bilderna vi tagit på våra fyra fotoutflykter. Vi pratar teknik, komposition, tips mm 

Kursen innebär att vi under fyra gånger träffas utomhus på olika ställen för att fotografera. Lektionerna börjar med en teoretisk genomgång av dagens tema samt utdelning av övningsuppgifter. Därefter fri fotografering med möjlighet till att ställa frågor, få individuell hjälp med inställningar mm under tiden. Kursledaren tipsar om bra vinklar, motiv, tankar om temat mm. 

Mindful fotografering (5 ggr):
I dagens allt mer stressande liv, har mindfulness blivit ett begrepp som allt fler känner till. Att stanna upp i vardagen och vara i nuet utan att döma eller lägga värderingar på händelser runt omkring. Ett verktyg är att meditera, ett annat är fotografering, där seendet är grunden. Upptäck mindful fotografering, där vi använder kameran som ett hjälpmedel för att gå ner i varv och samtidigt upptäcka vår omgivning på ett nytt sätt genom kameralinsen. Vi fokuserar på bilden utan att tänka på inställningar. Med olika workshops lär vi oss fotografera på ett nytt sätt genom att se vad som finns runt omkring oss för att bli kreativa och nyfikna och låter tekniken vara för ett tag. Därför passar kursen alla oavsett om du är nybörjare eller om du fotograferat länge. Det går också bra att med vilken kamera som helst, gärna mobiltelefonen, eftersom du inte skall jobba med inställningarna utan med bilden och kompositionen. Efter teoretisk introduktion, arbetar vi praktiskt med övningsuppgifter i olika workshops och avslutar kursen med att tillsammans diskutera budskapet i olika bilder.

Bildredigering i Photoshop Elements (3 ggr):
Ibland blir inte bilderna som man riktigt tänkt och då kan det vara bra att kunna grunderna i bildredigering. Det finns gratisprogram på nätet, men i den här kursen går vi igenom grunderna i Photoshop Elements. Utifrån dessa grunder kan ni sedan arbeta i valfritt program. Vi börjar kusen med att gå igenom programmet och vad man kan göra med sina bilder för att få dem bättre. Efter teoretisk genomgång, arbetar vi praktiskt i workshop med övningsuppgifter. Under andra och tredje lektionen fortsätter vi med nya övningsuppgifter. I kursen ingår övningshäfte med bilder. Egen laptop är att rekommendera, men jag har tre stycken till utlåning om det behövs. Gratis nedladdning av programmet finns och omfattar 30 dagars prov. Prisuppgift på nätet: 899-999 kr.

Fota i staden (4 ggr):
Vi börjar med två lektioner teori då vi går igenom grunderna i såväl stads- och arkitekturfotografering som streetfotografering (gatufotografering med fokus på människorna). Vi fokuserar bl a på kamerateknik, bildkomposition, tips och råd. Vid tredje träffen samlas vi förslagsvis i Lund för att utöva våra nya kunskaper med hjälp av övningsuppgifter och kamerateknik på plats. Sista gången träffas vi för att titta på våra egna och de andras bilder för att få feedback och många nya tankar och tips kring temat att fotografera i stadsmiljö.

Roliga uppdrag med kameran(4 ggr):
Vi börjar kursen med att ni får utskickat temauppgifter ni skall lösa till första och andra  lektionerna. Vid dessa två lektioner träffas vi för att tillsammans titta på våra bilder och hur vi har löst uppgifterna på olika sätt. Vi pratar bildkomposition, bildanalys och kamerateknik utifrån de egna och de andras bilder. Ljusets betydelse, inställningar, fototips och mycket mer. Tredje träffen blir en fotoutflykt tillsammans till en plats vi bestämmer gemensamt. Sista gången vi träffas, tittar vi på bilderna vi tog på utflykten. Hur olika man kan tolka samma plats och samma motiv.

Fota människor (4 ggr):
Idag tar vi otroligt många bilder på både oss själva och på våra nära och kära. Med tips och råd, workshops och diskussioner tar vi bilderna till en högre nivå. Vi börjar kursen med att prata om porträttfotografering. Vad behöver man tänka på när man fotar människor? Ljusets betydelse, utomhus och inomhus, med eller utan blixt, enskilda porträtt eller gruppbilder, folk på stan eller semesterbilder. Vid andra träffen fördjupar vi oss i barn-, djur- och familjefotografering. Under tredje lektionen börjar vi med utomhusfotografering workshop och sedan går vi igenom hur man tar studiobilder, bygger enkel och billig studio hemma och tar inomhusbilder. Fjärde träffen bygger vi upp en hel studio med softboxar och bakgrunder och lär oss ta porträttfoton av varandra.

Fota med mobilen – nybörjarkurs (4 ggr):
Vi är många idag som enbart tar bilder med mobilen. Mobilkamerorna har blivit allt bättre och i den här nybörjarkursen fokuserar vi på hur vi kan utnyttja mobilens alla möjligheter till bra bilder. Under första lektionen går vi igenom mobilens alla inställningar, funktioner, appar och effekter mm. Vid andra lektionen fokuserar vi på grunderna i fotografering utifrån mobilen. Tredje träffen pratar vi om hur man för över bilderna till datorn, backup, spara och förvara, organisera och lite om bildredigering. Under sista och fjärde lektionen blir det workshop med övningsuppgifter för att träna på allt vi lärt oss under kursen. Individuell hjälp med egna mobilen.